DANAU GOLF CLUB

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan.

golf@ukm.edu.my
Tel (603) 8935 1010 Fax (603) 8935 5326